Công ty TNHH NHƯ Ý 

Công ty NHƯ Ý hoạt động với tiêu chí mang đến lợi ích tối đa cho khách hàng, lấy chữ tín làm tiền để phát triển.

CÔNG TY TNHH NHƯ Ý

   Trụ sở: Duyên Hà – Thanh Trì – Hà Nội
  Điện thoại: 024. 3686. 0767 – Fax: 024. 3682. 4130
 Hotline: 091 3514775 – Phạm Thành Vượng :0912009670
  Email: cokhi@nhuy.vn
  Website:  www.nhuy.vn

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thứ Hai đến Thứ Bảy: 8:00 – 19:00
Chủ Nhật: 8:00 – 12:00

KẾT NỐI

Email: cokhinhuy@gmail.com